Otwarci na ekologię i biznes

Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. to najbardziej wszechstronny dostawca najwyższej jakości ekologicznych rozwiązań systemów fotowoltaicznych.

Negatywne skutki globalnego ocieplenia są coraz bardziej dostrzegalne i niosą zagrażania ekologiczne dla naszej planety. Najnowsze technologie fotowoltaiczne pozwalają na produkcję „czystej” energii elektrycznej.

Dzięki kompleksowemu podejściu do całego procesu realizacyjnego poczynając od doboru najlepszego rozwiązania a na przekazaniu inwestorowi gotowej elektrowni fotowoltaicznej kończąc, zwracamy szczególną uwagę na optymalizację poziomu kosztów przy zachowaniu jakości produktów i usług, bezpieczeństwa użytkowania i trwałości rozwiązań.

Zrealizowane projekty fotowoltaiczne pozwoliły inwestorom na osiągnięcie celu biznesowego oraz przyczyniły się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2.

Doświadczenie i kompetencje

Historia firmy Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. sięga 1990 roku. Od roku 2000 firma działała w branży budowlanej realizując kompleksowo średnie i duże projekty budowlane w obszarze automatyki wjazdów, systemów przeładunkowych, konstrukcji stalowych oraz usług instalacyjnych i serwisowych. Działając na rynku jako Doorman Sp. z o.o. nabyła wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów obsługi kontraktów budowlanych, obsługi zamówień publicznych oraz obszaru profesjonalnego serwisu urządzeń.

Doświadczona kadra menadżerska posiada kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, odniosła liczne sukcesy biznesowe w dotychczasowej działalności, posiada kierunkowe wykształcenie a kadra inżynierska średniego szczebla profesjonalnie wpiera realizacje nawet najbardziej skomplikowanych projektów i zapewnia wysoki poziom obsługi posprzedażnej.

Jako wykonawca w formule EPC współpracując z najlepszymi projektantami i sprawdzonymi podwykonawcami rynku budowlanego zrealizowaliśmy ponad 80 projektów budowlanych.

Fotowoltaika to nasza przyszłość

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijający się rynek fotowoltaiki w Polsce jak i całej Europie prognozy wskazujące na wzrost sektora energetycznego w kierunku coraz większego pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii zarząd spółki podjął strategiczną decyzję o włączeniu w zakres swojej działalności oferty fotowoltaiki jako wiodącej działalności.

Jako specjalista EPC (Engeneering, Procurement & Construction) jesteśmy w stanie skutecznie realizować zaawansowane projekty fotowoltaiczne „pod klucz” począwszy od projektu a kończąc na przekazaniu gotowego rozwiązania inwestorowi. Wysoko wykwalifikowana kadra oraz sprawnie działający system kontroli jakości są gwarancją bardzo dobrego wykonania, przy dotrzymaniu umownych terminów realizacji.

Alians strategiczny
z Corab Sp. z o.o.

Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. zawiązała strategiczny alians z największym polskim producentem konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych firmą Corab Sp. z o.o. wspólnie realizując projekty z zakresu instalacji fotowoltaicznych na rynku polskim. Łącząc siły alians spółek Polskiej Korporacji Fotowoltaicznej S.A i Corab Sp. z o.o. jest w stanie realizować największe projekty fotowoltaiczne w oparciu o odpowiednie zasoby i profesjonalną wiedzę techniczną.

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

Kierujemy się zasadą odpowiedzialności w biznesie. To dla nas warunek sine qua non obecności w biznesie.

Ochrona środowiska zawsze była dla nas najważniejsza. Chcemy aby następne pokolenia czerpały z piękna natury coraz więcej. Kierujemy się działaniami zgodnymi z zasadami etycznymi i normami prawnymi.

Ważnym celem aktywności CSR Polskiej Korporacji Fotowoltaicznej S.A. jest również wspieranie przedsiębiorczości i innowacji poprzez utrwalanie w pracownikach poczucia odpowiedzialności za otoczenie, ochronę środowiska i nawyku zaangażowania się na jego rzecz. Zaangażowanie to stanowi jeden z elementów identyfikacji pracowników z firmą i jej wartościami. Jednoczymy w naszej firmie ambitnych współpracowników dążących do rozwoju. Finansujemy szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. Wspieramy ich dążenia i aspiracje do samorealizacji zawodowej i osobistej.

Zapraszamy naszych pracowników do współodpowiedzialności delegując odpowiedzialne zadania realizujące powyższe cele CSR w naszej firmie. Partycypujemy w kosztach udziału w konferencjach gdzie wnoszone są inicjatywy związane z ochroną środowiska.

Dlaczego my?

Ogólnopolski zasięg działania

18-letnie doświadczenie w formule EPC

Instalatorzy z certyfikatem UDT

100% spełnienie norm formalno-prawnych

Doradztwo, finansowanie, realizacja „pod klucz”

Wysoka jakość produktów i usług

Konkurencyjne ceny

Serwis ASSISTANCE 24H/7

0

Lat na rynku

0

Ukończonych projektów w formule EPC

0

Łączna moc elektrowni (kWp)

+

Partnerów biznesowych

© PKF S.A.