Oferty pracy


Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. jest Spółką działającą na terenie Polski w obszarze projektowania i montażu średnich i dużych inwestycji fotowoltaicznych dla klientów biznesowych. W związku z rozwojem współpracy naszej Spółki z dużymi koncernami energetycznymi działającymi na polskim rynku zatrudnimy pracownika na stanowisku

Kierownik ds. realizacji instalacji fotowoltaicznychPoszukujemy kandydata:
-doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznych, przyłączeń do sieci energetycznej,
-posiadającego doświadczenie i udokumentowaną historię pracy w zarządzaniu siecią instalatorów,
-z ugruntowaną wiedzą praktyczną z zakresu montażu elektrowni fotowoltaicznych – mikroinstalacje do 50kWp, małe instalacje 50-1000kWp, farmy PV
-z umiejętnością analitycznego myślenia i tworzenia procesów
-komunikatywnego, posiadającego łatwość utrzymywania relacji biznesowych z siecią instalatorów lub podwykonawców,
-nastawionego na realizację celów,
-posiadającego średniozaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi komputera, pakietu Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint),
-z wykształceniem technicznym min. średnim (wykształcenie wyższe bądź w trakcie studiów będzie dodatkowym atutem) - OZE/elektryka/energetyka,
-posiadającego prawo jazdy kat. B.

Zakres odpowiedzialności:
-koordynacja działań logistycznych,
-rozwój sieci instalatorów zewnętrznych na terenie Polski oraz rozbudowa działu montażu o kolejne własne ekipy montażowo-serwisowe,
-prowadzenie kalendarza instalacji,
-dobór odpowiednich instalatorów do zakresu wykonania montażu,
-współpraca z działem projektowym i działem handlowym,
-przygotowywanie dokumentacji powykonawczej elektrowni oraz dokumentacji do przyłączenia instalacji do sieci energetycznej,
-wsparcie ekip montażowych, audyt jakości montaży, rozliczanie kosztów montażu,
-kreowanie standardów wykonania montażu i serwisu

Najlepszym kandydatom proponujemy:
-wynagrodzenie składające się z atrakcyjnej podstawy oraz bardzo atrakcyjnego systemu motywacyjnego MBO,
-pracę w oparciu o umowę o pracę lub w oparciu o własną działalność gospodarczą (B2B),
-niezbędne narzędzia pracy – laptop, telefon, samochód służbowy,
-praca w biurze w Warszawie 09:00-17:00, wyjazdy na budowy na terenie Polski,
-profesjonalne szkolenia wewnętrzne przygotowujące do pracy oraz coaching doświadczonych pracowników Spółki.

Możesz uzyskać wyższe wynagrodzenie podstawowe jeśli posiadasz któreś z poniższych uprawnień:
-uprawnienia SEP (E i D),
-uprawnienia pomiarowe,
-uprawnienia UDT – Instalatora OZE,
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
-uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanych bez ograniczeń,
-uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

CV oraz list motywacyjny proszę składać na adres e-mail: praca@pkfsa.pl – w tytule e-maila proszę o wpisanie nazwy stanowiska pracy oraz swojego imienia i nazwiska.

© PKF S.A.