Dachy galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych to doskonałe miejsce do instalacji elektrowni fotowoltaicznej zapewniającej dostawę własnej energii elektrycznej dla obiektu. Mimo licznych instalacji wentylacyjnych, kominowych czy klimatyzacyjnych montowanych na dachu wciąż pozostaje duża niezabudowana powierzchnia do ewentualnego montażu instalacji fotowoltaicznej. Taka inwestycja pozwala na znaczną redukcję kosztów i daje możliwość bardziej elastycznego regulowania poziomem kosztów eksploatacyjnych dla najemców.

© PKF S.A.