Stadiony to duże obiekty budowlane o rozbudowanej infrastrukturze. Takie obiekty charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na prąd zarówno w czasie obsługi imprezy sportowej jak również na utrzymanie w pełnej gotowości obiektu pomiędzy imprezami masowymi. Wiele dużych i średnich stadionów, szczególnie w pierwszym okresie funkcjonowania boryka się z dużymi kosztami eksploatacyjnymi przy jeszcze niskich przychodach z obsługi imprez sportowych i kulturalnych. Dlatego warto i należy w procesie inwestycyjnym uwzględnić wyposażenie obiektu w elektrownię fotowoltaiczną.

W okresie użytkowania obiektu przyrost ilości imprez masowych zacznie generować zapotrzebowanie na zwiększony pobór mocy co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów energii elektrycznej. Dlatego i w tym przypadku, na istniejącym już stadionie, warto zainstalować własną elektrownię fotowoltaiczną.

Wiele stadionów europejskich ma już taką elektrownię jako standardowe wyposażenie obiektu. Zabezpiecza ona odpowiedni poziom mocy dla obiektu i generuje znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji.

© PKF S.A.