Proces inwestycyjny farmy fotowoltaicznej jest dość złożony i wymaga od inwestora dobrej znajomości obowiązującego prawa oraz spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do przygotowania kompletnej dokumentacji pozwalającej przejść cały proces inwestycyjny bez problemów i opóźnień. W ramach współpracy pomagamy inwestorom przygotować dokumentację projektu na każdym etapie realizacji inwestycji m.in. w:

 • Analizie lokalizacji inwestycji i uzyskaniu prawa własności gruntu (zakup/dzierżawa)
 • Przygotowaniu projektu koncepcyjnego
 • Uzyskaniu dokumentów środowiskowych – karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Uzyskaniu Warunków Zabudowy lub zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Uzyskaniu Warunków Przyłączenia z OSD
 • Podpisaniu umowy przyłączeniowej z Operatorem
 • Wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę
 • Uzyskaniu promesy koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki
 • Certyfikacji uprawniającej do udziału w aukcji (wniesieniu zabezpieczeń na rezerwację mocy)
 • Wykonaniu projektu wykonawczego
 • Kompleksowym wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
 • Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej
 • Uzyskaniu protokołów z odbiorów elektrowni i testów instalacji
 • Uzyskaniu koncesji URE
 • Uruchomieniu instalacji i przyłączeniu do sieci energetycznej
 • Zawarciu umów na sprzedaż energii i rozliczenia salda ujemnego oraz serwisu elektrowni
 • Zawarciu polisy ubezpieczenia

Dlaczego my?

Ogólnopolski zasięg działania

18-letnie doświadczenie w formule EPC

Instalatorzy z certyfikatem UDT

100% spełnienie norm formalno-prawnych

Doradztwo, finansowanie, realizacja „pod klucz”

Wysoka jakość produktów i usług

Konkurencyjne ceny

Serwis ASSISTANCE 24H/7

0

Lat na rynku

0

Ukończonych projektów w formule EPC

0

Łączna moc elektrowni (kWp)

+

Partnerów biznesowych

© PKF S.A.