Jeśli inwestor nie posiada wystarczających środków do budowy elektrowni fotowoltaicznej istnieje konieczność uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Na wniosek inwestora przygotowujemy kompletną dokumentację do otrzymania dotacji unijnej czy finansowania z programów krajowych.

W konkursie na dofinansowanie inwestycyjne w ramach RPO każde województwo prowadzi własną politykę w zakresie dystrybucji środków w poszczególnych programach. Poziom dofinansowania jest zależny od trzech czynników:

  • wielkości przedsiębiorstwa
  • wartości projektu
  • specyfikacji konkursu

W praktyce można pozyskać dofinansowanie od 45% - 75% kosztów kwalifikowanych netto dla mocy 1MW a dla mocy rzędu 200kW (dofinansowanie z puli deminimis) nawet do 85%. Dofinansowanie z puli środków deminimis jest możliwe w przypadku spełnienia dwóch kryteriów:

  • wysokość dofinansowanie nie przekracza pułapu 200 tys. EUR
  • pula pomocy jest wolna, tzn. że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenia projektu w konkursie, przedsiębiorca nie wykorzystał pomocy z puli środków deminimis.

W przypadku gdy elektrownia fotowoltaiczna finansowana będzie (w części lub całości) z kredytu bankowego przygotujemy w ramach współpracy niezbędną dokumentację wymaganą przez bank dla uzyskania kredytowania. W zakres dokumentacji wchodzą m.in.: harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji w podziale na etapy realizacji i transze płatności oraz propozycja umowy z wykonawcą inwestycji (do akceptacji banku).

W zakresie opracowania do uzyskania dofinansowania przygotujemy biznes plan/studium wykonalności dla inwestycji, skompletujemy wszystkie niezbędne załączniki do wniosku i w przypadku dodatkowych pytań wspólnie z inwestorem przygotujemy wyjaśnienia dla organów udzielających finansowania/dotacji. W całym procesie uzyskania finansowania inwestor może liczyć na nasze wsparcie i doradztwo. Szczycimy się wysoką skutecznością uzyskiwania dofinansowań.

Dlaczego my?

Ogólnopolski zasięg działania

18-letnie doświadczenie w formule EPC

Instalatorzy z certyfikatem UDT

100% spełnienie norm formalno-prawnych

Doradztwo, finansowanie, realizacja „pod klucz”

Wysoka jakość produktów i usług

Konkurencyjne ceny

Serwis ASSISTANCE 24H/7

0

Lat na rynku

0

Ukończonych projektów w formule EPC

0

Łączna moc elektrowni (kWp)

+

Partnerów biznesowych

© PKF S.A.