Usługi serwisowe

Po przekazaniu inwestorowi elektrowni, we wstępnym okresie funkcjonowania, zapewniamy monitorowanie kluczowych parametrów systemu. Następnie zgodnie z okresowym planem konserwacji systemu będziemy dokonywać przeglądów technicznych, a na życzenie inwestora w przypadku spadku mocy w skutek zabrudzenia modułów będziemy świadczyć usługi czyszczenia/mycia modułów fotowoltaicznych.

W przypadku awarii serwis podejmie niezwłocznie działania serwisowe przywracające pełną wydajność systemu. Posiadamy pełne zabezpieczenie w części zamienne i jesteśmy w stanie zapewnić serwis najwyższej jakości przez cały okres eksploatacyjny elektrowni.

Czyszczenie modułów

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznych często mają wątpliwości czy moduły fotowoltaiczne należy myć. W przypadku montażu modułów pod kątem ok. 30˚ występuje efekt samooczyszczenia – wszelkie luźne zanieczyszczenia lub zalegający śnieg samoczynnie osuwają się z powierzchni modułów. Opad deszczu powoduje, że luźne nieczystości zostają zmyte, a powierzchnia modułów samoczynnie wyczyszczona.

Moduły zamontowane pod kątem mniejszym niż 30˚ oraz te trwale zanieczyszczone przez stałe nieczystości trzeba okresowo poddać czyszczeniu. Zalecamy mycie z częstotliwością min. raz w roku, głównie po okresach pylenia i nawożenia roślin.

Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. oferuje usługi czyszczenia modułów. Usługę świadczymy z uwzględnieniem zasad bezpiecznego mycia niepowodującego uszkodzeń modułów - przy wykorzystaniu dedykowanych niskociśnieniowych myjek do modułów i bez użycia detergentów. Nie wykonujemy usługi mycia gdy temperatura modułów przekracza 60°C. Zachęcamy do zawarcia umowy na mycie modułów. Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o terminie wykonania usługi w dogodnym terminie.

Dostęp do części zamiennych

Elektrownie fotowoltaiczne to projekty o długim okresie użytkowania, w wielu przypadkach nawet powyżej 25 lat. Dla inwestora czy użytkownika istotnym elementem jest dostęp do części zamiennych w ciągu całego okresu eksploatacyjnego.

Mimo iż gwarantujemy zachowanie najwyższych standardów jakościowych uszkodzenia mogą się pojawić zarówno w wyniku wady komponentu jak i aktów wandalizmu czy wpływu skrajnych warunków atmosferycznych.

Gwarantujemy, że w okresie eksploatacyjnym zapewnimy pełny dostęp do części zamiennych w ramach gwarancji bezpłatnie, a po okresie gwarancyjnym w konkurencyjnych cenach. Przy zawarciu umowy serwisowej udzielana będzie specjalna zniżka na zakup części zamiennych.

Dlaczego my?

Ogólnopolski zasięg działania

18-letnie doświadczenie w formule EPC

Instalatorzy z certyfikatem UDT

100% spełnienie norm formalno-prawnych

Doradztwo, finansowanie, realizacja „pod klucz”

Wysoka jakość produktów i usług

Konkurencyjne ceny

Serwis ASSISTANCE 24H/7

0

Lat na rynku

0

Ukończonych projektów w formule EPC

0

Łączna moc elektrowni (kWp)

+

Partnerów biznesowych

© PKF S.A.