Aby odpowiednio zaprojektować system fotowoltaiczny przede wszystkim należy określić docelowe zapotrzebowanie na energię elektryczną przy uwzględnieniu miejsca instalacji (instalacje dachowe lub instalacje naziemne). Następnie należy określić dostępną powierzchnię do zabudowy. W przypadku instalacji naziemnej projekt musi uwzględniać analizę geologiczną gruntu. Kolejnym ważnym elementem projektu jest określenie ryzyka związanego z wystąpieniem zacienienia powierzchni modułów fotowoltaicznych i ustalenia zorientowania powierzchni modułów aby uzyskać maksymalną wydajność energetyczną. Ostatnią fazą projektowania jest dobór typów modułów fotowoltaicznych, typu konstrukcji do montażu modułów oraz niezbędnego osprzętu elektrycznego, okablowania, zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych (zabezpieczenie przeciwpożarowe), przepięciowych odgromowych oraz zaprojektowanie przyłącza do sieci energetycznej.

Firma Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A projektuje systemy:

  • On grid – produkcja i sprzedaż energii do sieci
  • Off grid – produkcja i magazynowanie energii dla własnego użytku
  • Mieszanych – produkcja, magazynowanie i sprzedaż energii do sieci

Po wykonaniu wstępnego projektu koncepcyjnego dokonujemy wyceny projektu. Po akceptacji przez inwestora projektu koncepcyjnego i wyceny projektu wykonujemy docelowy projekt budowlany, który będzie podstawą wydania pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem budowy opracujemy projekt wykonawczy, a w trakcie trwania budowy uzgodnimy szczegółowy projekt przyłącza i uzgodnimy jego treść z OSD.

Po zakończeniu budowy w ramach dokumentacji powykonawczej naniesiemy zmiany nieistotne na projekt budowlany, które zostały zaakceptowane przez autora projektu oraz wykonamy projekt powykonawczy – tj. projekt wykonawczy z uwzględnieniem zmian powstałych na etapie budowy.

Dlaczego my?

Ogólnopolski zasięg działania

18-letnie doświadczenie w formule EPC

Instalatorzy z certyfikatem UDT

100% spełnienie norm formalno-prawnych

Doradztwo, finansowanie, realizacja „pod klucz”

Wysoka jakość produktów i usług

Konkurencyjne ceny

Serwis ASSISTANCE 24H/7

0

Lat na rynku

0

Ukończonych projektów w formule EPC

0

Łączna moc elektrowni (kWp)

+

Partnerów biznesowych

© PKF S.A.