Slide 1

Twój biznes,
Twoja energia

leasing fotowoltaika
PlayPause

Slide aż 90% 4,5 roku 24/7 niższe koszty prądu średni okres zwrotu opieka serwisowa 22 616 34 11 Zamów bezpłatną wycenę Twój biznes z własną energią. Obserwuj na slider Małe firmy Skontaktuj się z nami
Fotowoltaika
Dla Małego Biznesu

Mniejsi przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zastosowanie mikroinstalacji PV o mocy do 50 kWp w swoich firmach. Taka instalacja, gdzie czas realizacji jest bardzo krótki, a procedura przyłączenia prosta gwarantuje szybki dostęp do darmowej energii elektrycznej.

Realizujemy mikroinstalacje dla biznesu z uwzględnieniem oceny konstrukcyjnej dachu (instalacje dachowe) lub warunków geologicznych (instalacje gruntowe), oceną możliwości włączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącego systemu zasilania zakładu, spełnienia wymagań ppoż. oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej (w grupach taryfowych B lub C).

OFERTY PROMOCYJNE

OFERTY PROMOCYJNE

Instalacja pv to

Mniejszy Rachunek

Zużycie prądu to stały wydatek firmy, który systematycznie rośnie w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej ale i nowymi opłatami nakładanymi na odbiorców - np. opłata mocowa, opłata OZE. Możesz znacznie zredukować ten koszt dzięki własnej instalacji PV, która zacznie zarabiać już pierwszego dnia!

Instalacja pv to

Mniejszy Rachunek

Zużycie prądu to stały wydatek firmy, który systematycznie rośnie w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej ale i nowymi opłatami nakładanymi na odbiorców - np. opłata mocowa, opłata OZE. Możesz znacznie zredukować ten koszt dzięki własnej instalacji PV, która zacznie zarabiać już pierwszego dnia!

small pv - mobile

MNIEJSZE KOSZTY ENERGII NAWET O 87%

Instalacja PV pozwala zredukować opłaty za prąd w firmie i zaoszczędzić nawet 35 000 zł rocznie.

Mikroinstalacja do 50 kWp

  • Ceny już od 2 580 zł / kWp
  • Szybka realizacja nawet w 14 dni  
  • średni okres zwrotu 4,5 roku
  • Redukcja kosztów energii  elektrycznej już od pierwszego dnia
  • Leasing 106% – niski koszt finansowania inwestycji

Mikroinstalacja do 50 kWp

  • Ceny już od 2 580 zł / kWp
  • Szybka realizacja nawet w 14 dni  
  • średni okres zwrotu 4,5 roku
  • Redukcja kosztów energii  elektrycznej już od pierwszego dnia
  • Leasing 106% – niski koszt finansowania inwestycji

MNIEJSZE KOSZTY ENERGII NAWET O 87%

Instalacja PV pozwala zredukować opłaty za prąd w firmie i zaoszczędzić nawet 35 000 zł rocznie.

Opcje modułów PV
Opcje modułów PV

Instalacja fotowoltaiczna do 50 kwp

Krok Po Kroku

Zobacz jak wygląda proces realizacji własnej instalacji fotowoltaicznej od A do Z.

Edit

krok 1

Audyt i oferta

Dla klientów zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną nasza firma, zanim podejmie się realizacji projektu, w pierwszej kolejności wykona bezpłatny audyt miejsca montażu, w ramach którego:

NASTĘNIE

Otrzymasz dedykowaną ofertę

Po analizie technicznej miejsca montażu oraz profilu zużycia energii elektrycznej przedstawimy spersonalizowaną ofertę na wybranych komponentach. Nasi doradcy omówią z klientem przedstawioną ofertę wskazując na korzyści płynące z zastosowanych rozwiązań i technologii.

Oferta uwzględniać będzie skróconą analizę finansową opłacalności inwestycji oraz propozycję finansowania przedsięwzięcia (leasing).

Masz Pytania?

Skontaktuj się z doradcą PV i zapytaj o szczegółowy plan realizacji dla Twojej elektrowni PV.

Audyt i oferta
Nasi doradcy zbiorą niezbędne informacje i przygotują ofertę wstępną, a następnie umówią termin wizji lokalnej.
Edit

krok 2

Zawarcie umowy

Po odbyciu wizji lokalnej nasz zespół projektowy wraz z doradcą przedstawi ostateczne rozwiązanie dedykowane dla danej lokalizacji i profilu zużycia oraz zgodne z oczekiwaniami inwestora. W wielu przypadkach na życzenie inwestora jesteśmy w stanie przedstawić opcjonalnie 2 lub 3 wersje oferty oparte na różnych komponentach czy technologiach z różnej „półki cenowej” ekonomicznej, optymalnej czy premium. Wybrana przez inwestora oferta stanowi załącznik umowy.

UMOWA Z PKF S.A. TO

Bezpieczeństwo i precyzja

Po wyborze ostatecznego rozwiązania zawieramy umowę na projektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem szybkiego czasu realizacji, uzyskaniem w imieniu inwestora stosownych ekspertyz i opinii oraz przyłączeniem instalacji do sieci. Umowa gwarantuje inwestorowi bezpieczeństwo prawne transakcji oraz precyzyjnie określa warunki gwarancji.

MaszPytania?

Skontaktuj się z doradcą PV i zapytaj o szczegółowy plan realizacji dla Twojej elektrowni PV.

Zawarcie umowy
Podpisanie umowy to ważny punkt rozpoczynający proces wykonania instalacji.
Edit

krok 3

Projekt instalacji

Dobrze zaprojektowana instalacja PV działa przez lata bardzo wydajnie i przynosi wymierne korzyści inwestorowi. Na ten aspekt realizacji inwestycji nasza firma zwraca szczególną uwagę. Wykonując projekt instalacji fotowoltaicznej przede wszystkim bierzemy pod uwagę:

ŁATWY

Dostęp do komponentów

Nasze projekty uwzględniają również łatwość w dostępie do kluczowych komponentów instalacji (moduły, falowniki, podrozdzielnie elektryczne, skrzynki zabezpieczeniowe, etc.) aby ewentualne czynności serwisowe czy konserwacyjne przebiegały sprawnie, bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów dla inwestora.

MaszPytania?

Skontaktuj się z doradcą PV i zapytaj o szczegółowy plan realizacji dla Twojej elektrowni PV.

Projekt instalacji
Nasze Biuro Projektów przygotuje projekt instalacji PV, który uzgodnimy z Rzeczoznawcą PPOŻ.
Edit

krok 4

Montaż

Montaż to kluczowy etap procesu inwestycyjnego. Nasze montaże wykonujmy zgodnie z najwyższymi standardami usług dla branży PV. Nasi instalatorzy i podwykonawcy reprezentują wysoką kulturę techniczną, przechodzą na bieżąco szkolenia techniczne i serwisowe oraz posiadają ważny Certyfikat Instalatora OZE.

TWOJA INWESTYCJA

W rękach profesjonalistów

W przypadku robót przyłączeniowych lub modernizacyjnych w obszarze infrastruktury elektro-energetycznej nasi inżynierowie posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia SEP do wykonywania tego typu robót. Są też dedykowani do dokonywania uzgodnień z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i wykonywania elektrycznych pomiarów pomontażowych.

MaszPytania?

Skontaktuj się z doradcą PV i zapytaj o szczegółowy plan realizacji dla Twojej elektrowni PV.

Montaż
Nasze certyfikowane ekipy montażowe przystąpią do montażu instalacji, gwarantując wysokie standardy jakości robót i BHP.
Edit

krok 5

Odbiór instalacji

W odbiorze robót zawsze uczestniczy Kierownik Działu Montażu PKF S.A. oraz Inwestor lub Inspektor Nadzoru reprezentujący Inwestora. Proces odbioru rozpoczyna się od wskazania Inwestorowi miejsca montażu podstawowych komponentów, omówienia aspektów technicznych wykonania poszczególnych robót instalacyjnych oraz procesu przyłączenia instalacji do sieci.

KOŃCOWY

Protokół odbioru instalacji

Finałem odbioru jest podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. Po podpisaniu protokołu wyłączamy instalację do czasu wymiany licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy, która to wymiana jest realizowana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia instalacji do przyłączenia.

MaszPytania?

Skontaktuj się z doradcą PV i zapytaj o szczegółowy plan realizacji dla Twojej elektrowni PV.

Odbiór
Po ukończeniu prac montażowych sprawdzimy kluczowe elementy instalacji, dokonamy pomiarów i sporządzimy protokół odbioru.
Edit

Ostatni krok

Zgłoszenie

Ostatnim elementem procesu instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50kWp (mikroinstalacji) jest zgłoszenie instalacji do przyłączenia. Nasza firma, niezwłocznie po odbiorze końcowym, prześle do OSD wniosek o przyłączenie oraz załączy do wniosku wymaganą przez Operatora dokumentację. Każdy z operatorów energetycznych w Polsce ma swój typ wniosku o przyłączenie i w zależności od lokalizacji miejsca montażu PKF S.A. wypełnia i składa określony wniosek do lokalnego Operatora.

CZAS NA

Uruchomienie elektrowni

Po okresie do 30 dni kiedy nastąpi wymiana licznika na dwukierunkowy, inwestor włącza instalację PV zgodnie z procedurą omówioną podczas odbioru technicznego, a PKF S.A. w dziale obsługi serwisowej sprawdza zdalnie czy elektrownia podjęła pracę i funkcjonuje poprawnie. Jeśli wszystkie parametry pracy są potwierdzone jako poprawne informujemy inwestora, że elektrownia została poprawnie uruchomiona.

MaszPytania?

Skontaktuj się z doradcą PV i zapytaj o szczegółowy plan realizacji dla Twojej elektrowni PV.

Zgłoszenie
Każdą instalację wpiętą do sieci, zgłosimy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Twoja instalacja zawsze pod ręką!

Sprawdź ile energii wyprodukowała Twoja instalacja oraz ile pozwoliła już zaoszczędzić Twojej firmie. Analizuj wykresy produkcji w dla każdego łańcucha lub dla każdego modułu. To i wiele innych informacji dostępne zawsze pod ręką na ekranie Twojego komputera lub smartfona. Zapytaj naszego doradcę o szczegóły działania aplikacji do monitorowania instalacji PV!

CASE STUDIES

49,98 49,98 kWp oferta komponenty - cena Risen 340 Wp Moc elektrowni PV: 141 831 zł Cena netto instalacji: Moduł: Falownik: Finansowanie: Leasing 107,3% Sofar Solar 34 388 zł klient zużycie - wydatki 0,55 zł Roczne wydatki firmy: 62 524 kWh Poszukiwane rozwiązanie: Instalacja na dachu płaskim Roczne zużycie ee: Średnia cena za 1 kWh: 6 322 zł efekty finansowe - biznesowe - ekologiczne Roczne wydatki firmy: 28 066 zł Roczna oszczędność: Roczna redukcja CO2: Okres zwrotu z inwestycji: NPV/IRR: 0,00/16,76% 5 lat 4 miesiące 4 786 kg Województwo: pomorskie 81% Czas pracy: 2 - zmianowy person Personel: 45 pracowników power Taryfa: B23 realizacja: kWp - ilość energii elektrycznej w szczycie produkcji ee - energia elektryczna kWh - zużycie energii w ciągu 1 godziny Zakład Produkcji Mebli . Przykładowa 25 kWp 50 kWp 1000 kWp 450 kWp 450 450 kWp oferta komponenty - cena Risen 340 Wp Moc elektrowni PV: 1 170 000 zł Cena netto instalacji: Moduł: Falownik: Finansowanie: Leasing 108,2% Sofar Solar 234 135 zł klient zużycie - wydatki 0,45 zł Roczne wydatki firmy: 540 345 kWh Poszukiwane rozwiązanie: Instalacja na dachu płaskim Roczne zużycie ee: Średnia cena za 1 kWh: 27 585 zł efekty finansowe - biznesowe - ekologiczne Roczne wydatki firmy: 206 550 zł Roczna oszczędność: Roczna redukcja CO2: Okres zwrotu z inwestycji: NPV/IRR: 0,00/14,45% 5 lat 8 miesięcy 43 074 kg Województwo: lubelskie 82% Czas pracy: 2 - zmianowy person Personel: 345 pracowników power Taryfa: B23 realizacja: kWp - ilość energii elektrycznej w szczycie produkcji ee - energia elektryczna kWh - zużycie energii w ciągu 1 godziny Zakład Obróbki Metalu . Przykładowa 25 kWp 50 kWp 1000 kWp 450 kWp 1000 1000 kWp oferta komponenty - cena Risen 415 Wp Moc elektrowni PV: 2 396 000 zł Cena netto instalacji: Moduł: Falownik: Finansowanie: kredyt/środki własne Sofar Solar --- klient zużycie - wydatki 0,30 zł Roczne wydatki inwestora: 1 015 000 kWh Poszukiwane rozwiązanie: Instalacja na gruncie Roczne zużycie ee: Średnia cena za 1 kWh: 306 000 zł efekty finansowe - biznesowe - ekologiczne Roczny zysk z farmy: 306 000 zł Roczny zysk: Roczna redukcja CO2: Okres zwrotu z inwestycji: NPV/IRR: 0,00/11,32% 7 lat 8 miesięcy 95 720kg Województwo: wielkopolskie Czas pracy: --- person Personel: --- power Taryfa: --- realizacja: kWp - ilość energii elektrycznej w szczycie produkcji ee - energia elektryczna kWh - zużycie energii w ciągu 1 godziny Inwestor indywidualny . Przykładowa 25 kWp 50 kWp 1000 kWp 450 kWp 25 25 kWp oferta komponenty - cena Risen 340 Wp Moc elektrowni PV: 79 463 zł Cena netto instalacji: Moduł: Falownik: Dofinansowanie: Ulga inwestycyjna Sofar Solar 17 301,9 zł klient zużycie - wydatki 0,55 zł Roczne wydatki gospodarstwa: 31 458 kWh Poszukiwane rozwiązanie: Instalacja na dachu skośnym Roczne zużycie ee: Średnia cena za 1 kWh: 3 551,9 zł efekty finansowe - biznesowe - ekologiczne Roczne wydatki firmy: 13 750 zł Roczna oszczędność: Roczna redukcja CO2: Okres zwrotu z inwestycji: NPV/IRR: 0,00/16,76% 5 lat 4 miesiące 2 393 kg Województwo: mazowieckie 79% Czas pracy: 3 - zmianowy person Personel: 9 pracowników power Taryfa: C11 realizacja: kWp - ilość energii elektrycznej w szczycie produkcji ee - energia elektryczna kWh - zużycie energii w ciągu 1 godziny Hodowola Bydła Mlecznego . Przykładowa 25 kWp 1000 kWp 450 kWp 50 kWp
Nasze Instalacje Komercyjne

Zobacz nasze instalacje wykonane dla polskich przedsiębiorstw. Sprawdź jakie rozwiązania stosujemy oraz jakie wymierne korzyści osiągają nasi klienci!