pkf s.a. logotyp classic

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z naszym modelem zabezpieczania i obsługi danych użytkowników

Dzień dobry!

Traktujemy Państwa dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przygotowanym dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie Państwo czytają. Wobec powyższego zachęcamy do regularnego zaglądania do zakładki zawierającej niniejszy dokument.

Dla Państwa wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE


1. Administratorem danych jest Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trakt Lubelski 135, 04 – 790 Warszawa, NIP 5222711997, REGON 01564596900000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772139, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Z administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: ochronadanych@pkfsa.pl
3. Proszę pamiętać, że kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
4. Zapewniamy, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie są Państwo w żaden sposób zmuszani do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e mail.
2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Państwa znaczenie.
3. Informujemy, iż korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdują Państwo poniżej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Państwa danych.
3. Już na tym etapie poinformujemy, że nie wszystkie uprawnienia będą Państwu przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL

PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Obsługa poczty

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Proszę pamiętać, że dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wykorzystanie cookies na stronie

Podstawą jest zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku

Podstawą przetwarzania jest nasze uprawnienie jako administratora Państwa danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa zgoda.

Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Księgowy/rachunkowy

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona niniejsza polityka prywatności.
b) Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Państwa danych, otrzymamy od Państwa żądanie dostępu do Państwa danych, to mamy obowiązek udzielić Państwu takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować przynajmniej, czy przetwarzamy Państwa dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Państwa żądanie o dwa miesiące.
c) Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo żądać, aby administrator Państwa danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
d) Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że mogą się Państwo domagać się od nas, jako od administratora danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Państwa dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Mają Państwo także prawo domagać się, aby dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator danych mamy też obowiązek na Państwa żądanie poinformować, którym odbiorcom przekazane zostały dane podlegające usunięciu.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzają się Państwo z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznają Państwo, że dane nie są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się temu, aby dane były przetwarzane przez administratora.
g) Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
h) Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Proszę pamiętać, że nie każde z tych uprawnień będzie Państwu przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw naszej złej woli, a natura przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów.
2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
a) Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
i. H88 S.A z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Franklina Roosevelta 22 – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
ii. ABAK S.A z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 18/20, 10 – 109 Olsztyn – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
iii. ARTEFAKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy ul. Powstańców Śląskich 5 – agencja marketingowa zajmująca się marketingiem internetowym w celu pozycjonowania oraz promocji i reklamy usług i produktów w Administratora.
iv. Microsoft Outlook w ramach subskrypcji platformy Microsoft 365, Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irlandia – w celu korzystania z poczty elektronicznej;

b) Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
i. Facebook Inc. – platforma społecznościowa;
ii. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
iii. YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na stronach;
5. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
b) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,
c) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystają Państwo, przeglądając strony internetowe.
4. Mogą być one odczytywane przez administratora („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
5. Mają Państwo prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
a) wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo;
b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
4. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować ofertę do Państwa potrzeb.
6. Uzyskane plik cookies i informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Strona internetowa, z której Państwo korzystają zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
2. Poprzez wtyczkę mogą Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.
3. Informujemy, że jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowanym na profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP.
4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
5. Jeżeli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie, wówczas rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage Facebook

 1. Administratorem danych osobowych jest: Polska Korporacja Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 12, 02 – 673 Warszawa, NIP 5222711997, REGON 01564596900000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772139, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: rodo@fotowoltaika.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).
 4. Dane Użytkowników, Administrator uzyskał od Facebook Inc. oraz z ich publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy:

 

Dokonali subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

Dołączyli do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”

Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem

Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 2. w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 3. w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. Administrator będzie przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
 2. W związku z czym:
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 4. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 5. dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 2. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Użytkownicy nie będą podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
 6. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.

 

PIKSEL FACEBOOKA

1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.
2. Informacje zbierane od Państwa poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
3. Na nasze stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

1. Umieszczamy na naszej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube.
2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC .
3. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
4. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody radzimy nie odtwarzać materiału video.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem nasze własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.
2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Są Państwo zobligowani do korzystania z tej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.