blog pkf s.a.

Więcej nowości

na naszych kanałach

Program ’50 kW na start’ oferuje dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną skierowane do średnich, małych i mikroprzedsiębiorców z województwa śląskiego. Na ten cel Fundusz przeznaczył aż 10 mln zł, a nabór już trwa!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków do 30 czerwca lub do wyczerpania alokacji środków.

Jesteś beneficjentem?

Beneficjentem środków mają być przedsiębiorstwa MŚP (zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.)

’50 kW na start’ ma przede wszystkim na celu zapewnić wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jak podaje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach:

Ubiegłoroczna edycja pilotażowego programu potwierdziła, że zainteresowanie zabudową instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd na własne potrzeby jest wśród małych firm duże. Stąd podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji

Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. Są to instalacje PV, które wedle obecnie obowiązującej ustawy, są przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu zmianowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

50 kw na start

Wysokość dofinansowania PV

Dofinansowanie sięga do 100% kwalifikowanych kosztów zadania w tym:

  •  w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym,
  •  w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Wymogiem przyznania dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach programu.

Kwota alokacji środków w Programie to 1 mln zł w formie dotacji oraz 9 mln zł w formie pożyczki. Z czego warto zaznaczyć, że istnieje możliwość zwiększenia puli tych środków.

Złóż wniosek

Nabór wniosków trwa i odbywa się w trzech rundach.

  • pierwsza runda: 29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
  • druga runda: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  • trzecia runda: 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warto się pospieszyć, gdyż Fundusz zastrzegł sobie prawo do zakończenia naboru w razie wyczerpania środków. Osoby, chcące skorzystać z Programu powinny złożyć wnioski wraz z załącznikami w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.

Pobierz – komplet dokumentów

Pobierz – założenia i warunki Programu

Zobacz – ogłoszenie WFOŚiGW

Dlaczego warto zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną?

Sprawdź ofertę na instalację do 50 kWp

Mniejsi przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zastosowanie mikroinstalacji PV o mocy do 50 kWp w swoich firmach. Taka instalacja, gdzie czas realizacji jest bardzo krótki, a procedura przyłączenia prosta gwarantuje szybki dostęp do darmowej energii elektrycznej.

Realizujemy mikroinstalacje dla biznesu z uwzględnieniem oceny konstrukcyjnej dachu (instalacje dachowe) lub warunków geologicznych (instalacje gruntowe), oceną możliwości włączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącego systemu zasilania zakładu, spełnienia wymagań ppoż. oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej (w grupach taryfowych B lub C).

Sprawdź ofertę Polskiej Korporacji Fotowoltaicznej S.A.

0

Wyświetleń

Nasze ostatnie posty

ZOBACZ TAKŻE

Inne Artykuły
busbary fotowoltaika

. 24/09

Busbary w panelach fotowoltaicznych – co to jest?

Jeśli analizujesz technologię fotowoltaiczną, z pewnością natrafiłeś kiedyś na pojęcie…

mój prąd

. 07/10

Mój Prąd będzie kontynuowany w 2021 r. w nowej odsłonie.

Dotacje na fotowoltaikę, które pozwoliły Polakom na dynamiczny rozwój, wracają…

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
contact pop

Masz pytania? Zamów kontakt z naszym doradcą i otrzymaj szybką odpowiedź!