pkf s.a. logotyp classic

Blog Energetyczny PKF S.A.

Hot Spoty PV
27 sierpnia, 2021

Chociaż panele fotowoltaiczne wykazują dużą odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz, śnieg czy grad, nie są wolne od ryzyka mikrouszkodzeń. Najczęstszym ich źródłem pozostaje sam transport i montaż, kiedy zwykła niedbałość potrafi zniweczyć wysiłek producentów. Czy widzieliście kiedyś ekipę montującą, która swobodnie spaceruje po powierzchni paneli? Nawet jeśli pozornie nic się nie stało, rzeczywistość może okazać się dużo bardziej niekorzystna dla przyszłego prosumenta. Powstałe mikrouszkodzenia odpowiadają często za pojawienie się zjawiska hot-spotu, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do samozapłonu. Czym jest hot-spot w panelach fotowoltaicznych? Co zrobić, aby zapobiegać takiej sytuacji w przyszłości?

Hot-spot w panelach fotowoltaicznych – na czym polega?

Nawet niewielkie przysłonięcie powierzchni panelu fotowoltaicznego może sprawić, że do ogniw dociera mniejsza ilość energii słonecznej. Oznacza to, że gdy niewielka część modułu PV zostanie zacieniona np. przez komin, małe zanieczyszczenie lub liść, to pozostałe nieprzysłonięte ogniwa obniżają swoją moc wytwórczą. Pracę zacienionych ogniw można porównać do pracy oporników, które blokują przepływ energii przez pozostałe moduły, czego wynikiem jest utrata energii pochodzącej z prawidłowo działających ogniw przez wsteczny przepływ prądu (konsekwencją jest obniżona sprawność instalacji).

Zacienione ogniwo nie wytwarza energii elektrycznej, ale ją zużywa, pobierając ją od innych niezacienionych ogniw. Jeżeli fotoogniwo jest zacienione, to może ono podgrzać się do takiej temperatury, że krzem (materiał, z którego zbudowane jest ogniwo) i obejmująca je obustronnie folia ochronna zostaną trwale uszkodzone. Prąd pochodzący od innych ogniw przechodzi przez zacienione ogniwo, a jego przepływ wywołuje podniesienie temperatury – nienaturalny wzrost temperatury prowadzi do miejscowego przegrzania. Szczególnie szybko nagrzewają się miejsca, w których ogniwo posiada defekty czy mikropęknięcia tworząc wspomniane gorące punkty – hot spot.

hot spoty kamera termowizyjna

Jak to się dzieje, że uszkodzony panel fotowoltaiczny może spowodować pożar? Hot-spot generowany przez prąd wsteczny powoduje gwałtowny punktowy wzrost temperatury. Producenci przewidują to zjawisko, podając w specyfikacji maksymalną wartość prądu zwrotnego, jednak jego intensywności podczas użytkowania nie da się przewidzieć. Tam, gdzie zacienienie punktowe (np. poprzez antenę satelitarną lub komin, o którym zapomniano przy tworzeniu projektu) spotka się z mikrouszkodzeniami powierzchni, następuje ogromne ryzyko przyrostu temperatury nawet do 200 stopni Celsjusza. Stąd już prosta droga do tego, aby samozapłon paneli fotowoltaicznych okazał się realnym zagrożeniem.

bezpieczenstwo ppoz instalalacji pv

Co zrobić, aby zapobiegać zjawisku Hot-Spot PV?

Czy istnieje instrument Hot-Spot Protect lub jakikolwiek mechanizm, powstrzymujący Hot-Spot PV przed zaistnieniem? Korzystanie z usług uznanego dostawcy i instalatora paneli dla firm znacząco obniża ryzyko pojawienia się mikrouszkodzeń. Profesjonalne firmy przejmują kwestie transportowe i montażowe, dbając o jakość paneli na każdym etapie. Instalacja fotowoltaiczna nie może również być punktowo narażona na długotrwałe zacienienie. Projekt paneli fotowoltaicznych rozłożonych na dużej powierzchni powinien uwzględniać obecność drzew, elementów konstrukcyjnych budynku, czy przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego okolicy. Panele fotowoltaiczne należy czyścić w regularnych odstępach czasu, a także w reakcji na miejscowe zakrycie ich np. poprzez opadnięte liście. Producenci stosują również skuteczne zabezpieczenia przed prądem wstecznym w instalacji, wśród których znajdują się m.in. diody bocznikujące. Obecnie problem Hot-Spotu w PV został na szczęście ograniczony do wyjątkowych sytuacji, a właściwy montaż i konserwacja paneli praktycznie eliminuje takie ryzyko. W razie potrzeby Hot-Spot można wykryć także kamerą termowizyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.