pkf s.a. logotyp classic

Czy grunty pod farmy fotowoltaiczne są opodatkowane?

26 sierpnia, 2022

Czy grunty pod farmy fotowoltaiczne są opodatkowane?

Budową farm fotowoltaicznych interesują się średnie i duże przedsiębiorstwa, gminy oraz inwestorzy instytucjonalni. Poszukiwanie oszczędności z tytułu konsumpcji energii lub czerpanie korzyści z produkcji prądu z OZE to coraz bardziej powszechny model działania. Jednak samo powstanie farmy fotowoltaicznej okupione jest sporymi wyzwaniami organizacyjnymi i technologicznymi. Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem farmy fotowoltaicznej w swojej firmie, z pewnością nurtują Cię zagadnienia omawiające opodatkowanie farm fotowoltaicznych. Dzisiaj skupimy się zatem na wyjaśnieniu najważniejszych kwestii podatkowych, jakim będziesz musiał stawić czoła w trakcie swojej inwestycji. Na czym polega podatek od farmy fotowoltaicznej? Czego dotyczy? Jakie koszty podatkowe generuje fotowoltaika na gruncie?

Jaki podatek gruntowy od farm fotowoltaicznych?

Podatek od farmy fotowoltaicznej to kolokwialne określenie na opodatkowanie gruntów farmy fotowoltaicznej, wchodzące w zakres regulacji dotyczących podatku od nieruchomości. Sytuacja farm fotowoltaicznych budzi jednak wiele zastrzeżeń przedmiotowych, dotyczących przypisania właściwych stawek podatku. To, jaki podatek gruntowy od farm fotowoltaicznych będziemy musieli przekazać Fiskusowi, zależy od konkretnej ustawy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych posiada własny zestaw stawek, skierowanych do większości przedsiębiorców. Furtkę dla optymalizacji podatkowej stanowi ustawa o podatku rolnym, którą wielu dużych graczy na rynku stosuje do obniżenia wymiaru opodatkowania.

Czy takie działanie jest prawidłowe? Urząd Skarbowy prowadził wiele postępowań wyjaśniających, a ich rezultaty przeważnie nie były satysfakcjonujące dla przedsiębiorców. Spółki traktujące tereny gruntu rolnego pod panelami jako nieruchomość niezajętą przez inwestycję musiały zmodyfikować swoje stanowisko i zapłacić niezbędne odsetki. Jeśli w dalszym ciągu podatek od fotowoltaiki 2022 w odniesieniu do gruntów rodzi dla Ciebie wątpliwości, zachęcamy do kontynuowania lektury. Przedstawimy za chwilę opis orzecznictwa w tym zakresie, z którego jasno wynika, jakie stawki podatku należy zastosować.

Opodatkowanie gruntów farmy fotowoltaicznej na gruntach rolnych

Ze względu na korzystne warunki środowiskowe i dostępność terenu, farmy fotowoltaiczne powstają przeważnie na gruntach określonych jako użytki rolne. Zakup gruntu rolnego przez inwestora w celu budowy farmy fotowoltaicznej generuje obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości. Podobna sytuacja dotyczy samych rolników, którzy realizują dzierżawę gruntu na rzecz zewnętrznego podmiotu. Muszą oni nie tylko wiedzieć, jaki podatek dochodowy od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę należy opłacić, lecz także – jaki podatek nieruchomości stanie się właściwy. Postępowanie w sądach administracyjnych daje jasno do zrozumienia, że dążenie do obniżenia wymiaru opodatkowania nie będzie akceptowane przez rząd. Wielu właścicieli gruntów wysnuwało tezę, że obecność farmy fotowoltaicznej nie niweluje możliwości wykorzystywania gruntu pod panelami na cele rolnicze. Co za tym idzie – chcieli oni kontynuacji stosowania niskiej stawki podatku od gruntów rolnych.

Sądy pozostają jednomyślne w odniesieniu do tego zagadnienia i odrzucają tego rodzaju argumenty. Teren zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu wyższą stawką podatku od nieruchomości. Stawki te dotyczą całego obszaru farmy fotowoltaicznej, z przyległymi budynkami i urządzeniami technicznymi. Zapewne nie chcesz się narazić na niekorzystne wyniki kontroli ze strony Urzędu Skarbowego, który szybko dostrzeże szansę nałożenia na Twoją firmę sporych kar finansowych. Warto mieć tego świadomość i stosować odpowiednią kategoryzację w ramach swojej działalności.

Podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę

Zgodnie z ustawą PIT, podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę należy zakwalifikować jako należność z tytułu wykonywania działalności niezwiązanej z celami rolniczymi. Właściciel gruntu będzie zatem musiał się rozliczać za pośrednictwem PIT, a nie podatku rolnego. Kolejną kwestią pozostaje także obowiązek uiszczania podatku VAT, jaki reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kto płaci podatek od dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę i ma obowiązek rejestracji jako płatnik VAT? Mamy dobrą wiadomość dla rolników – ustawodawca nie wymaga od nich uiszczenia podatku VAT, jeśli wartość przychodów z tytułu dzierżawy gruntu rolnego nie przekroczyła 200 tysięcy PLN w danym roku rozliczeniowym.

Podatek od dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną warto rozliczać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla większości rolników stawka podatku wyniesie wówczas 8,5%, co pozwoli zoptymalizować koszty podatkowe i zwiększyć zyski z dzierżawy. Dzierżawa gruntu rolnego pod fotowoltaikę dostarcza stałego napływu gotówki, dlatego jest nią zainteresowana coraz szersza grupa producentów rolnych, którzy posiadają grunty o pożądanych walorach lokalizacyjnych.

Czytaj więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.