pkf s.a. logotyp classic

Farma fotowoltaiczna a odległość od budynków, lasu i drogi – przepisy, wskazania

27 maja, 2022

Farma fotowoltaiczna a odległość od budynków, lasu i drogi – przepisy, wskazania

W tym artykule zajmiemy się kwestią lokalizacji inwestycji, wyjaśniając m.in. jaka powinna być odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki sąsiada oraz czy warto realizować tego typu projekty blisko lasu lub drogi.

Farma fotowoltaiczna a zabudowa mieszkaniowa – co mówią przepisy?

Wiele osób, planując inwestycję w OZE, szuka w obowiązujących przepisach prawa odpowiedzi na pytanie: jaka odległość farmy fotowoltaicznej od innych zabudowań lub działek będzie optymalna? Próżno jednak trudzić się w tej kwestii. Aktualnie odległości, które trzeba zachować, budując farmę słoneczną, nie są bezpośrednio regulowane ustawami. Nawet Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych usytuowania budynków nie zawiera informacji na temat instalacji fotowoltaicznych. Czym więc powinieneś kierować się jako inwestor? Można wymienić kilka podstawowych zasadach.

Zastanawiając się, jaka odległość paneli fotowoltaicznych od granicy działki sąsiada powinna zostać zachowana, zwróć uwagę na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący w danej gminie. Tego typu dokumenty coraz częściej regulują zasady realizacji inwestycji w energię słoneczną i mogą określać odległość planowanej instalacji od granicy sąsiednich działek. Jeśli jednak MPZP nie zawiera żadnych przydatnych informacji, warto kierować się tzw. prawem sąsiedzkim.

Na prawo sąsiedzkie składa się m.in. zespół norm określonych w kodeksie cywilnym, wskazujących prawa i obowiązki właściciela nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Regulacje te mają za zadanie powstrzymywać wszelkie działania, które mogłyby zakłócić korzystanie z położonych obok siebie nieruchomości. Trzeba jednak podkreślić, że w tych przepisach również nie jest ujęta fotowoltaika. Odległości farmy od granic działek czy budynków nie są uregulowane w prawie sąsiedzkim.

 

Szerokie grono inwestorów w OZE kieruje się zasadą, znaną z polskiego prawa budowlanego, która mówi o tym, że posadowienie budynku powinno znajdować się minimum 4 metry od granicy sąsiadującej działki. Według tej reguły powstała już niejedna farma fotowoltaiczna. Odległość od budynków instalacji powinna również uwzględniać możliwość swobodnego manewrowania sprzętem (np. wjazd dźwigu) i łatwego dostępu do wszystkich paneli słonecznych. Wspomniane 4 metry to optymalny wybór, zabezpieczający inwestora przed ewentualnymi roszczeniami sąsiadów.

Czy można budować dom obok farmy fotowoltaicznej?

Często poruszana jest kwestia budowy domu jednorodzinnego w bliskiej odległości farmy fotowoltaicznej. Wiele osób obawia się, że tego typu inwestycja w OZE przekreśli ich szansę na postawienie budynku. Stąd mogą brać się protesty, uniemożliwiające budowę farmy słonecznej. Przepisy, podobnie jak w przypadku odległości instalacji od sąsiednich działek, nie regulują tej kwestii.

Jednak inwestorzy powinni liczyć się tym, że zabudowania w pobliżu farmy mogą rzucać na cień na panele, natomiast właściciele gruntów pod budowę domów muszą mieć na uwadze, że takie elementy jak inwerter, wydają dźwięk, który w dłuższej perspektywie bywa męczący. Stąd też doświadczone w tego typu projektach firmy coraz częściej stawiają instalację fotowoltaiczną minimum 100 metrów od domów mieszkalnych.

Farma fotowoltaiczna a odległość od lasu i drogi – co warto wiedzieć?

Podczas planowania oraz montażu farmy fotowoltaicznej warto zwrócić również uwagę na czynniki, które decydują o jej efektywności. Istotna będzie m.in. odległość paneli fotowoltaicznych od drogi. Mowa w tym przypadku nie o konkretnych przepisach, regulujących jak daleko od drogi powinna znaleźć się instalacja, ale o sam fakt dostępu do infrastruktury. Do działki, na której realizowana będzie inwestycja, musi dojechać ciężki, specjalistyczny sprzęt. Bez dostępu do drogi to znacznie utrudnione.

Inną kwestią jest farma fotowoltaiczna przy lesie. Tutaj często mamy do czynienia z obawami o zacienienie i zanieczyszczenia, spowodowane bliskością drzew. Montaż instalacji poza zacienionymi obszarami umożliwi efektywny uzysk energii przez cały rok. Planując więc budowę farmy w pobliżu lasu, warto zwrócić uwagę jak pada cień, rzucany przez drzewa. Trzeba także pamiętać o czyszczeniu paneli, które mogą być zabrudzone pyłkami, liśćmi czy zwierzęcymi odchodami. Nie ma jednak przepisów, wskazujących, że farma fotowoltaiczna powinna być budowana w określonej odległości od lasu.

Czytaj więcej:

Fotowoltaika a zalecane odległości – podsumowanie

Projektując farmę fotowoltaiczną, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty. Przede wszystkim przyszłe zacienienie terenu. W poprzednich naszych wpisach o prawidłowym montażu czy hot-spot w panelach fotowoltaicznych wyjaśnialiśmy zjawisko przegrzewania ogniw fotowoltaicznych. Odległość instalacji PV powinna uwzględniać ewentualne zmiany w zacienieniu w konkretnych porach roku, rosnące blisko drzewa (i ich wysokość za 20-30 lat) czy przyszłe inwestycje w okolicy, które mogą naruszyć wydajność instalacji.

Odległość farmy od granicy działki czy zabudowań mieszkalnych zależy również od generowanego hałasu. Niewielka elektrownia solarna jest, w wielu przypadkach, praktycznie bezgłośna, a pracę pojedynczej instalacji przyrównuje się do ludzkiego szeptu. Przy dużej liczbie urządzeń głośna praca inwerterów może już być odczuwalna. W efekcie farmy fotowoltaiczne powinny być montowane z dala od terenów mieszkalnych. Dobrą praktyką inwestorów, tak jak pisaliśmy wyżej, jest odległość inwestycji min. 100 metrów od najbliższych zabudowań.

Trzecim, i równie ważnym zaleceniem, jest odległość inwestycji od linii energetycznej SN. Optymalnie linia energetyczna SN powinna znajdować się w promieniu 200 metrów od farmy fotowoltaicznej. Mniejsza odległość to mniejsze koszty przyłączeniowe. Wskazane są również nieduże odległości elektrowni solarnych od Głównego Punktu Zasilania (GPZ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.